Baalberg

De laatste aankoop  van Natuurpunt Tessenderlo is Baalberg. Voor sommigen bekend als het kastanje bos, voor andere het bos van Sus Vergif waar het vol lag met wolfijzers en schietgeweren.

Ook bekend voor zijn kapelletje van de Zeven beuken waarvan de geschiedenis nog onbekend is.

Door de aankoop van dit waardevol Ferrarisbos, is Tessenderlo 17 hectaren natuur rijker en, wat nog belangrijker is, gaat dit ook natuur blijven. Voor de niet-ingewijden: een Ferrarisbos is een bos dat sinds de opmaak van de Ferrarisatlas (tussen 1771 en 1778) onafgebroken bebost is geweest, iets wat in Vlaanderen een zeldzaamheid is.

In het najaar van 2020 werd de akte ondertekend. De aankoop kon enkel gebeuren omdat de Gemeente Tessenderlo  voorziene fondsen voor het subsidiëren van natuur van enkele jaren bundelde.

Dit mooie stukje ‘Looi’ is nu voor altijd beschermd. De CORONA pandemie heeft bewezen dat “groen” vlakbij de gemeente héél belangrijk is.

De Baalberg zelf is een 17ha groot bosgebied, op de top van een ijzerzandsteenheuvel, gelegen tussen de dorpskernen van Tessenderlo en Klein Vorst. Het gebied is momenteel reeds toegankelijk via een wandelpad en staat bekend om zijn hoge natuurrijkdom. Het bestaat voornamelijk uit oude eiken en beuken. Bedreigde planten zoals Donkersporig Bosviooltje, Zaagblad en Bergherts hebben hier nog een plaats. De zeldzame Keizersmantel (vlindersoort), de Zwarte Specht, de Levendbarende Hagedis en het Vuurvliegje (glimworm) hebben hier nog een levensruimte.

De ligging van de Baalberg vormt een unieke kans om een natuurgebied van ‘boven op de berg’ tot ‘beneden in de vallei’ te beschermen. Het zorgt daarbij mee voor de aaneensluiting van belangrijke natuurkernen tussen Aarschot-Geel-Diest-Beringen. Tessenderlo ligt op het kruispunt van verschillende landschappen. Het glooiende landschap toont typische kenmerken van de grensstreek van het Brabantse Hageland en de Limburgse Kempen.

 

Natuurpunt Tessenderlo zal nu eerst fauna en flora inventariseren en een beheersplan opmaken.  Aangezien er slechts één recht wandelpad door het bos loopt, zal er in de toekomst een uitbreiding van dit pad gebeuren, met respect voor zeldzame planten en dieren.

Vermeld projectnummer 8902 L Baalberg bij elke gift voor dit natuurgebied op rekeningnummer 293-0212075-88 (IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB). Vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.